Podpora Nadácie SPP
Ďakujeme za podporu Nadácii SPP

Dovolíme si týmto osobitne poďakovať Nadácii Slovenského plynárenského priemyslu (Nadácia SPP), so sídlom v Bratislave, ktorá nám poskytla peňažný príspevok, ktorý výraznou mierou pomohol nášmu atletickému oddielu pokryť výdavky na činnosť atletického oddielu a získali sme tak pre naše deti Foto dodatočné zdroje pre ich prípravu a športové napredovanie. Bez tejto podpory by sme totiž nezorganizovali jesenné sústredenie, nemohli by sme zaobstarať potrebné športové vybavenie, najmä bežecké tretry a v neposlednom rade by sme nemohli pre deti zakúpiť krásne nové športové klubové oblečenie, v ktorom reprezentujú náš oddiel na bežeckých podujatiach.


Sústredenie, ktoré sa podarilo zabezpečiť na Starej Turej v športovom areáli ešte v minulom roku 2019 (v mesiaci november), bolo základom pre dosiahnutie výborných výsledkov tak v halovej zimnej sezóne, ale hlavne počas letnej sezóny roku 2020, ktorá síce začala s oneskorením, ale predsa sa len uskutočnila a bola podobne ako minulé roky pre náš menší klub úspešná. Naši mladí atléti počas pobytu v Starej Turej, ako sa vraví, nabehali kilometre, venovali sa rôznym strečingovým a posilňovacím cvičeniam, plávali a učili sa správne aj regenerovať, keď celá príprava nemala len charakter fyzickej ale tiež psychologickej prípravy. Boli to pekne a zmysluplne strávené dni.


Foto

Ako sme uviedli, z poskytnutej podpory sme obstarali pre deti športovú obuv (bežecké tretry) aj klubové oblečenie (tričká, krátke nohavice, dlhé nohavice, bundy), ktoré pútalo vždy pozornosť, na pretekoch u nás a tiež napríklad aj na medzinárodných pretekoch v Brne (odkiaľ je pripojená fotografia).
Ďakujeme, úprimne.

Piešťany, 25.9.2020

Peter Kubala, predseda AO TJ Družba                                                                       späť na hlavnú stránkuFotoFoto