Atletická škôlka
TJ Družba Piešťany
Atletická škôlka

I keď má v názve slovko atletika, nie je však výlučne a výhradne o atletike, čo by Vám určite potvrdili aj samotné deti, ktoré už vyše jedného roka navštevujú atletický krúžok, ktorý zabezpečuje pre deti predškolského veku náš Atletický oddiel TJ Družba Piešťany.


Foto

Atletickú škôlku vedie pani trénerka Annemary Halmová, ktorá je zároveň trénerkou aj pre staršie deti až po juniorov, pričom pani trénerka absolvovala aj špeciálny prípravný kurz pre účely vedenia týchto maličkých detí.
Z úst pani trénerky by ste preto na otázku, čo deti v Atletickej škôlke vlastne robia, počuli: „V našej Atletickej škôlke sa malí športovci učia všetky základy pohybových aktivít, počínajúc správnym držaním tela pri chôdzi, behu, skákaní, učia sa (správne!) behať, skákať, hádzať, robiť kotúle a iné základné gymnastické cviky, učia sa rozcvičovať, a to všetko v miere a rozsahu primeranou ich veku a vyspelosti“.

Foto

Atletická škôlka prebieha v starej telocvični Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, pravidelne každý utorok v čase od 15.30 do 16.30 hod. Radi uvítame medzi sebou rodičov a ich deti, ste vítaní.


Zároveň by sme touto cestou chceli poďakovať Nadácii Tatra banky, ktorá poskytla v roku 2011 finančný dar, z ktorého bolo zakúpené športové náradie a pomôcky, ktoré využívame v rámci Atletickej škôlky. Ďakujeme.Peter Kubala, predseda Atletického oddielu TJ Družba
Annemary Halmová, trénerka                                                                       späť na hlavnú stránkuFotoFoto


FotoFoto


FotoFoto


FotoFoto